เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 โรงเรียนพระหฤทัยร่วมกับโรงพยาบาลราชเวช ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยทีมงานแพทย์และพยาบาลใจดีคอยใส่ใจเด็กๆ ตลอดเวลา พร้อมทั้งคุณครูใส่ใจคอยดูแลตลอด

  [FGAL id=2292]

0Shares