ภาพการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ของนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-4 ครับ…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2020

0Shares