เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพระหฤทัย โดยฝ่ายงานอนุบาลได้จัดให้มีกิจกรรม “ตรวจสุขภาพประจำปี” สำหรับน้องๆ อนุบาล ณ ลานพระกุมาร โรงเรียนพระหฤทัยร่วมกับโรงพยาบาลราชเวช ได้จัดทีมแพทย์ และพยาบาลใจดีเข้ามาทำการตรวจสุขภาพในครั้้งนี้

 

[FAG id=4385]

0Shares