เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 โรงเรียนพระหฤทัย โดยฝ่ายงานอนุบาลได้จัดให้มีกิจกรรม “ตรวจสุขภาพประจำปี” สำหรับน้องๆ อนุบาล ณ ลานพระกุมาร โรงเรียนพระหฤทัยร่วมกับโรงพยาบาลราชเวช ได้จัดทีมแพทย์ และพยาบาลใจดีเข้ามาทำการตรวจสุขภาพในครั้้งนี้

 [FGAL id=5849]

0Shares