เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพระหฤทัยร่วมกับโรงพยาบาลราชเวช ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยทีมงานแพทย์และพยาบาลใจดีคอยใส่ใจเด็กๆ ตลอดเวลา พร้อมทั้งคุณครูใส่ใจคอยดูแลตลอด

 

[FAG id=4413]
0Shares