เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพระหฤทัยร่วมกับโรงพยาบาลราชเวช ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยทีมงานแพทย์และพยาบาลใจดีคอยใส่ใจเด็กๆ ตลอดเวลา พร้อมทั้งคุณครูใส่ใจคอยดูแลตลอด

 

[FAG id=4386]
0Shares