ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสิทธิ์การให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระให้แก่ผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน โดย
* นักเรียนไทยใช้เลขประจำตัวประชาชน
* นักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน
(สามารถตรวจสอบได้โดยใช้รหัส G-Code ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สามารถขอทราบรหัส G-Codeได้ที่โรงเรียนพระหฤทัยในวันและเวลาทำการ)
 
ตรวจสอบสิทธิได้ตามลิ้งค์ด้านล่างครับ


0Shares