ระหว่างวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี พร้อมคณะ จาก สสค.เชียงใหม่ ได้เข้าตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ปี 2562 โดยมี ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ได้ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมโรงเรียนโรงเรียน ซึ่งผลการประเมินเบื้องต้นก็ได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ในการที่โรงเรียนเล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญ ของการสร้างบริบทของสถานศึกษาปลอดภัยในทุกมิติ ให้กับ ผู้เรียน และบุคลากรทุกฝ่าย สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคฝ่ายในสถานศึกษา

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares