🙇‍♀️🙇ตัวแทนนักเรียน และ คุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าถวายดอกไม้แด่พระแม่มารีย์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนพระหฤทัย…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2020

0Shares