นางสาว นิษฐกานต์ รุ่งโรจน์กีรติกุล และนางสาวทิชา บุญเรือง ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ร่วมเป็นเครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ช่างภาพเฉพาะกิจ ตามเสด็จบันทึกภาพเหตุการณ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธาน เปิดงานโครงการหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ครับ
🙏ทางโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ขอขอบคุณโอกาสดี ๆที่ทางเครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสามอบให้กับนักเรียนของเรา