วันที่ 2 สิงหาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้ส่งคุณครูอรุณี วงศ์สุนทร , คุณครูศุภรัตน์ เอี่ยมไธสง และนักเรียนจำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม “ชาวเชียงใหม่ร่วมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ถวายพ่อ”  ณ บริเวณเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

[FAG id=730]
0Shares