นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย ชมรม”SC รักษ์โลก” ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท ในการเข้าร่วมการประกวด การประกอบกิจกรรมสร้างสรรค์ เยาวชนโครงการจิตอาสา “แบ่งปันสุข” อบจ.เชียงใหม่ (CM Youth Smarth Ided 2015) เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ โดยรายชื่อนักเรียน ชมรม SC รักษ์โลก ดังนี้
1.นางสาวนิภรดา 
2.นางสาววรัญญา 
3.นางสาวภิญญประภา
4.เด็กหญิงศุภรดา

และ คุณครูที่ปรึกษา ครูธัญญรัตน์ ชัยสา

0Shares