นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย ชมรม”SC รักษ์โลก” ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท ในการเข้าร่วมการประกวด การประกอบกิจกรรมสร้างสรรค์ เยาวชนโครงการจิตอาสา “แบ่งปันสุข” อบจ.เชียงใหม่ (CM Youth Smarth Ided 2015) เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ โดยรายชื่อนักเรียน ชมรม SC รักษ์โลก ดังนี้
1.นางสาวนิภรดา 
2.นางสาววรัญญา 
3.นางสาวภิญญประภา
4.เด็กหญิงศุภรดา

และ คุณครูที่ปรึกษา ครูธัญญรัตน์ ชัยสา

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares