โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้เข้าร่วม โครงการเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า  ร่วมกันรณรงค์ใช้กล่องข้าว กระบอกน้ำ และถุงผ้า เพื่อลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares