โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้เข้าร่วม โครงการเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า  ร่วมกันรณรงค์ใช้กล่องข้าว กระบอกน้ำ และถุงผ้า เพื่อลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว

0Shares