เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 นักกีฬาวอลเล่ย์บอลโรงเรียนพระหหฤทัย ได้เข้าร่วมการแข่งขันวอลเล่ย์บอล Payaptechno Cup ครั้งที่ 6 งานวันวิชาการ “เปิดโลกการเรียนรู้ สู่สมรรถนะ” ณ วิทยาลัย เทคโนโลยีพายัพ และ บริหารธุรกิจ ผลปรากฏว่านักกีฬาวอลเลย์บอลรุ่น 18 ปี ของโรงเรียนพระหฤทัยคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่  1  มาได้อย่างสวยงาม

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares