เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เด็กหญิงอลิสซ่า อาร์ลีนน์ คราวฟอร์ด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ได้เข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศ ในงานลอยกระทง “สุขใจ 2563 สืบสานประเพณีไทย” ที่ห้างบิ๊กซี ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับสายสะพาย พร้อมเงินรางวัล