เมื่อวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรม “วันเปิดโลกการเรียนรู้สู่สมรรถนะ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ผลปรากฏว่าโรงเรียนพระหฤทัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา
500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
ดังมีรายชื่อนักกีฬาดังต่อไปนี้
1. เด็กหญิงกมลทิพย์ จันมี
2. เด็กหญิงณัชชา เพลินจิต
3. เด็กหญิงพัชรีพร ตั้นติวานิช
4. เด็กหญิงปรียานุช ปัญญาตุ้ย
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุขธนธรณ์
6. เด็กหญิงรวินท์มาลา เฟื่องฟูกิจการ
7. เด็กหญิงภูริชญา เหลาคำ
8. เด็กหญิงสุธีธิดา ยิ่งพิบูลคุณานันท์
9. นางสาวอนามิกา นาคสังข์
10. นางสาวบัวชมพู รักไพรเจริญ
11. นางสาวชมพูนุช เวนวล

 


0Shares