เด็กหญิงอลิสซ่า อาร์ลีนน์ คราวฟอร์ด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดหนูน้อยนพมาศ ในงานลอยกระทงสุขใจ 2563 สืบสานประเพณีไทยที่บิ๊กซี วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีด้วย