เด็กหญิงฟาร่า อารีพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้เข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศของทางโครงการอรสิริน ได้รับรางวัลชนะเลิศหนูน้อยนพมาศประจำปี 2563 ได้รับมงกุฎ และสายสะพายพร้อมเงินรางวัล จากผู้จัดงานโครงการอรสิริน