เมื่อวันที่ 27 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2561 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีวงศ์ ชั้น ม.3/2 ได้รับ รางวัลชนะเลิศว่ายน้ำ ท่าผีเสื้อ 50 เมตรหญิง จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 46 “เพชบุระเกมส์” ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดขึ้นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย

0Shares