เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ทางสนามเชียงใหม่ เอฟซี ได้จัดการแข่งขัน “ฟุตบอลสิงห์จูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 20” รอบคัดเลือกภาคเหนือ มีนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนพระหฤทัยเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับ รางวัลชนะเลิศและได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ ในเดือนมกราคม 2561

นักเรียนที่ได้รับรางวัลมีรายชื่อดังนี้

 • เด็กชายดลวิทย์  ขวัญรอด
 • เด็กชายณัฐวุติ  แสงอุทัย
 • เด็กชายกิติชา  บุญชัย
 • เด็กชายกฤตเมธ  ชูสุวรรณ
 • เด็กชายกันธกร  สมบูรณ์
 • เด็กชายวรวัช  วันเพ็ญ
 • เด็กชายอัครพนธิ์  พิบุญ
 • เด็กชายศิรเดโชชัย  สมบูรณ์
 • เด็กชายเคสิน  สปาดิน
 • เด็กชายณัฐนนท์  วงศ์สนิท
 • เด็กชายศักรนันท์  ทิพย์รักษ์
 • เด็กชายรัชพงศ์  คำฟู
 • เด็กชายเกียรติศักดิ์  กุนาภา

โดยมีครูผู้ฝึกสอนดังนี้

 • มาสเตอร์คมสัน  กอนแก้ว
 • มาสเตอร์ครินทร์  พชรวารินทร์

 

0Shares