เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เด็กชายอภิภู จินต์ศศิวิมล นักเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทพุมเซ่ (ท่าร่ายรำ)สายฟ้า ยุวชนชาย รุ่นอายุ 11-14 ปี ในการแข่งขันเทควันโด Chiangrai Taekwondo Championships 2019 (N Leauge สนาม 3)  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares