โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน “การออกแบบและ สร้างสะพานจำลองด้วยเส้นสปาเก็ตตี้” โดยมีสมาชิก
1.นางสาว ศรัณยา คูโบตะ
2.นาย ภัคพล กาติ๊บ
3.นางสาว จันทกานต์ บริคุต
ครูที่ปรึกษา ครูศรีไพร บุญญประภา

 


0Shares