เมื่อ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 วงโยธวาทิตโรงเรียนพระหฤทัย ได้รับถ้วยประทานรางวัลชนะเลิศ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการแข่งขันโครงการประกวดคัลเล่อร์การ์ด (COLOR GUARD) ระดับมัธยมศึกษา จัดโดยสมาคมเมโลเดียนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทศ ณ โรบินสันแอร์พอร์ท พลาซ่า เชียงใหม่

 

[FAG id=4876]

0Shares