เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย โดยความร่วมมือจาก เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการฉีดพ่นควัน กำจัดยุงลาย พร้อมใส่ทรายอะเบทตามสถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตัดวงจรการระบาดของลูกน้ำยุงลาย ซึ่งวันนี้เป็นวันที่นักเรียนหยุดอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบ

0Shares