ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ท่านผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันฉลองศาสนนามบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ สมณประมุขเขตศาสนปกครอง เชียงใหม่ ❤️ Happy Feast Day

 


0Shares