พิธีสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

พิธีสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

พิธีสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า วันที่ 24 มิถุนายน 2565(more…)
Read More
กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ หัวข้อ “ความเชื่อและเหตุผล  กับคริสตชนยุคปัจจุบัน”

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ หัวข้อ “ความเชื่อและเหตุผล กับคริสตชนยุคปัจจุบัน”

ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 นักเรียนคาทอลิกตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.6(more…)
Read More
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ละครธรรมะของนักเรียนพระหฤทัย

ละครธรรมะของนักเรียนพระหฤทัย

(more…)
Read More

[vc_row][vc_column]

  • เอกสารเผยแพร่
  • เอกสารภายใน

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds