เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง

เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง

(more…)
Read More
โอกาสวันศุกร์ต้นเดือน

โอกาสวันศุกร์ต้นเดือน

(more…)
Read More
Back to school

Back to school

(more…)
Read More
ทดสอบระบบ ก่อนเปิดเทอม

ทดสอบระบบ ก่อนเปิดเทอม

วันที่ 29 กันยายน 2563 โรงเรียนพระหฤทัยได้ทำการทดลองระบบเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (more…)
Read More
กิจกรรมยุวพุทธสัญจร  ครั้งที่ 19