โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้จัดจำหน่ายหนังสือเรียน และชุดนักเรียนของนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 

 

 

0Shares