เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปา
Y.C.S ระดับภาคเหนือ

Y.C.S ระดับภาคเหนือ

(more…)
Read More
พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ โอกาสวันศุกร์ต้นเดือน
SC Carnaval Mini marathon 2019

SC Carnaval Mini marathon 2019

(more…)
Read More
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ