โรงเรียนพระหฤทัย ขอแสดงความยินดีให้กับ เด็กหญิงกมลกานต์ แย้มสุข (น้องไออุ่น) นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย ชั้นอนุบาล 1/2 เข้าร่วมการประกวด “หนูน้อยนพมาศ Big c 2019” ได้รับรางวัล “งามอย่างไทย Big C 2019” และได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1 แต่งกายงามผ้าไทย เวทีวัฒนธรรมเชียงใหม่” ในการประกวดหนูน้อยนพมาศ ยี่เป็งเชียงใหม่ 2562

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares