วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้จัดงาน “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา”  เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงถึงความสามัคคี ทั้งนี้โรงเรียนพระหฤทัย ได้จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประดับแจกันพุ่มดอกไม้ พร้อมด้วยพานธูปเทียนแพ และกรวยดอกไม้ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดย ซ.ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร รองผู้อำนวยการ เป็นประธาน เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ต่อด้วยถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นทางโรงเรียนได้จัดพิธีปฏิญาณตนของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งนี้ยังได้จัดสถานที่สำหรับสมุดลงนามภายในอาคาร ยอแซฟ อีกด้วย

[FAG id=614]

0Shares