เมื่อวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายงานห้องสมุดได้จัดให้มีงานนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดในหัวข้อ “ Library 4.0 สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบูรณาการ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ” ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ หนังสือดีในดวงใจ นิทรรศการแนะนำหนังสืออาชีพในฝัน แนะนำหนังสือเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาโดยใช้ระบบ E-Book นิทรรศการโครงการตามพระราชดำริสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.5 ตลอดสัปดาห์ และมีการจำหน่ายหนังสือ ( S.C Book Fair )

0Shares