เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนพระหฤทัย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2561 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันบรรยายธรรม ระดับประถมศึกษา พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 800 บาท ได้แก่

  • เด็กหญิงพัจนภา จันทรเถร    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 1,000 บาท ได้แก่

  • เด็กหญิงรุจจิรา จรัสพงศ์ธร    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
  • เด็กหญิงจุฬามาศ ดำรักษ์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
  • นางสาวทิพยา ทิพย์สุทา    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
  • นางสาวนารา อยู่มากญาติ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
  • นางสาวกรุณา อินถาบุตร    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ครูที่ปรึกษา ครูเอมอร ตั้งศุภกุล

[awesome-gallery id=8092]

0Shares