วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นางจีรนันท์ ยาวิสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ศธ.จ.เชียงใหม่ ได้เข้ามานิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระหฤทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้มีประสิทธิภาพ


0Shares