วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา คณะครูโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 เข็มที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


0Shares