เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนพระหฤทัย ได้ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ห้อง Gifted เข้าร่วมอบรม “ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  [FAG id=5776]

0Shares