วันที่ 14- 16 สิงหาคม 2563 นางสาวนิภรดา ยี่ลังกา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข่าร่วมค่ายอบรมเยาวชนดีเด่น…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2020

0Shares