ภาพกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์พันธสัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารพระแม่มารีย์#โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่#SC#รักพระหฤทัยเชียงใหม่

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2020

0Shares