เมื่อวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนพระหฤทัย โดยฝ่ายงานวิชาการได้จัดกิจกรรม “ค่ายค่ายลูกเสือเนตรนารีและกิจกรรมกตัญญูตา” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ รีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น

  [FAG id=5772]

0Shares