เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนพระหฤทัยฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรม “ค่ายลูกเสือสำรอง” (Daycamp) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

 

 [FAG id=5760]

0Shares