เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม ค่ายพันธสัญญา สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนพระหฤทัย บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน รื่นเริง โดยโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมดีๆ มากมาย ทั้งกิจกรรมสันทนาการ จากรุ่นพี่ที่จบไปแล้ว และกิจกรรมชวนให้คิดไตร่ตรอง ทำให้เกิดภาพแห่งความสุขระหว่างกลุ่ม

0Shares