ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนพระหฤทัยได้จัดกิจกรรม “ค่ายสานสัมพันธ์พันธสัญญา” สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนพระหฤทัย บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีชีวิตชีวา ปะปนกันไป เพราะโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมดีๆ มากมาย ทั้งกิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมชวนให้คิดไตร่ตรอง ทำให้เกิดภาพแห่งความสุขระหว่างกลุ่ม

[FAG id=5798]

0Shares