เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม ค่ายพันธสัญญา สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ในกิจกรรมแบบกลุ่ม อีกทั้งยังเป็นการทำความรู้จักกับคุณครูและเพื่อนใหม่ในห้องเรียน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีชีวิตชีวา ปะปนกันไป เพราะโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมดี ๆ มากมาย ทั้งกิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมชวนให้คิดไตร่ตรอง ทำให้เกิดภาพแห่งความสุขระหว่างกลุ่ม