เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม ค่ายพันธสัญญา สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ในกิจกรรมแบบกลุ่ม อีกทั้งยังเป็นการทำความรู้จักกับคุณครูและเพื่อนใหม่ในห้องเรียน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีชีวิตชีวา ปะปนกันไป เพราะโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมดี ๆ มากมาย ทั้งกิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมชวนให้คิดไตร่ตรอง ทำให้เกิดภาพแห่งความสุขระหว่างกลุ่ม

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares