เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม ค่ายพันธสัญญา สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนพระหฤทัย บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีชีวิตชีวา ปะปนกันไป เพราะโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมดีๆ มากมาย ทั้งกิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมชวนให้คิดไตร่ตรอง ทำให้เกิดภาพแห่งความสุขระหว่างกลุ่ม

0Shares