เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระหฤัยได้เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ ครั้งที่ 25″ จำนวน 5 คนค โดยมีจุดประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกให้กับเยาวชน ให้มีใจรักธรรมชาติ

0Shares