เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 โรงเรียนพระหฤทัย ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรม “ค่ายความรู้สู่มหาวิทยาลัย” ่เป็นค่ายที่จัดขึ้นภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่รั่วมหาวิทยาลัยอย่างมั่นใจ โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมาให้คำแนะนำตลอดทั้งค่าย

  [FAG id=5763]

0Shares