วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัย ฝ่ายงานบุคลากรได้จัดกิจกรรมค่าย “สุภาพบุรุษ SC” สำหรับนักเรียนชายในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

[FAG id=773]
0Shares