เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนพระหฤทัยได้รับเกียรติจาก ร.ต.ท.ชัชวาลย์ นวลจันทร์ รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน กองกำกับการ 3 ตำรวจภูธรภาค 5 มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 เรื่อง “ความมีระเบียบวินัย , การค้ามนุษย์ และ การทะเลาะวิวาท (ทำร้ายร่างกาย) “

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares