ครูวัลสิกา คำภิระ

ครูวัลสิกา คำภิระ

งานทะเบียน
ครูวันเพ็ญ ศรีสำราญ

ครูวันเพ็ญ ศรีสำราญ

งานห้องสมุด
ครูศิริวรรณ ประวัง

ครูศิริวรรณ ประวัง

งานพยาบาล
ครูพิมลรัตน์ สังข์วงศ์

ครูพิมลรัตน์ สังข์วงศ์

งานการเงิน
ครูณัฐถฤยา แสนคำปา

ครูณัฐถฤยา แสนคำปา

งานการเงิน
ครูวันเพ็ญ เขียวฟู

ครูวันเพ็ญ เขียวฟู

งานการเงิน
ครูฐานิสญา แซมื่อ

ครูฐานิสญา แซมื่อ

งานวารสาร

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds