ครูแสงเดือน ใบงิ้ว

ครูแสงเดือน ใบงิ้ว

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 1
ครูอัจฉรา จิตสม

ครูอัจฉรา จิตสม

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 2
ครูเกศทิวา ปิงเมือง

ครูเกศทิวา ปิงเมือง

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
ครูอรอนงค์ สามหงษ์

ครูอรอนงค์ สามหงษ์

ครูประจำขั้นอนุบาล 1/2
ครูนงเยาว์ ฟองคำ

ครูนงเยาว์ ฟองคำ

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
ครูดวงใจ คำพิชัย

ครูดวงใจ คำพิชัย

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
ครูถนอม ศรีบุรี

ครูถนอม ศรีบุรี

ครูประจำขั้นอนุบาล 2/2
ครูชลิดา หมื่นแสน

ครูชลิดา หมื่นแสน

ครูประจำขั้นอนุบาล 3/1
ครูศิริยุพา บุ้นเชียง

ครูศิริยุพา บุ้นเชียง

ครูประจำขั้นอนุบาล 3/2
ครูเนาวรัตน์ ณ สุวรรณ

ครูเนาวรัตน์ ณ สุวรรณ

ครูพิเศษ
ครูเจนจิรา ลุนละวัน

ครูเจนจิรา ลุนละวัน

ครูพิเศษ
ม.ธัชชัย ดิมู

ม.ธัชชัย ดิมู

ครูพิเศษ
ครูรังสิมา ศรีวรกุล

ครูรังสิมา ศรีวรกุล

ครูพิเศษ
ครูแวนด้า ฉิมพลีย์

ครูแวนด้า ฉิมพลีย์

ครูพิเศษ