ครูแสงเดือน ใบงิ้ว

ครูแสงเดือน ใบงิ้ว

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 1
ครูเมตตา อินถาบุตร

ครูเมตตา อินถาบุตร

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 2
ครูอัจฉรา จิตสม

ครูอัจฉรา จิตสม

ครูประจำขั้นอนุบาล 1/1
ครูเนาวรัตน์ ณ สุวรรณ

ครูเนาวรัตน์ ณ สุวรรณ

ครูประจำขั้นอนุบาล 1/2
ครูถนอม ศรีบุรี

ครูถนอม ศรีบุรี

ครูประจำขั้นอนุบาล 2/1
ครูศศิชา พจนาธำรงพงศ์

ครูศศิชา พจนาธำรงพงศ์

ครูประจำขั้นอนุบาล 2/2
ครูดวงใจ คำพิชัย

ครูดวงใจ คำพิชัย

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
ครูศิริยุพา บุ้นเชียง

ครูศิริยุพา บุ้นเชียง

ครูประจำขั้นอนุบาล 3/1
ครูชลิดา หมื่นแสน

ครูชลิดา หมื่นแสน

ครูประจำขั้นอนุบาล 3/2
ครูรังสิมา ศรีวรกุล

ครูรังสิมา ศรีวรกุล

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3
ครูแวนด้า ฉิมพลีย์

ครูแวนด้า ฉิมพลีย์

ครูพิเศษ
ครูเจนจิรา ลุนละวัน

ครูเจนจิรา ลุนละวัน

ครูพิเศษ
ม.ธัชชัย ดิมู

ม.ธัชชัย ดิมู

ครูพิเศษ
ครูมิ่งจือ หลิน

ครูมิ่งจือ หลิน

ครูพิเศษ
ครูนัชฌารีย์ ปวรคุณาวัฒน์

ครูนัชฌารีย์ ปวรคุณาวัฒน์

ครูพิเศษ
Miss Marie Cris Shane Botes

Miss Marie Cris Shane Botes

ครูพิเศษ
Miss Diane Eve Besares Quistadio

Miss Diane Eve Besares Quistadio

ครูพิเศษ

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds