ครูศรีไพร บุญญประภา

ครูศรีไพร บุญญประภา

ครูประจำชั้น ม.6/1 (ครู 1)
ครูพิมพ์ลดา ณ ลำพูน

ครูพิมพ์ลดา ณ ลำพูน

ครูประจำชั้น ม.6/1 (ครู 2)
ครูศศิธร บัวลา

ครูศศิธร บัวลา

ครูประจำชั้น ม.6/2 (ครู 1)
ม.อาทิตย์ คุณยศยิ่ง

ม.อาทิตย์ คุณยศยิ่ง

ครูประจำชั้น ม.6/2 (ครู 2)
ครูอินทรานีย์ วัฒนาวงศ์

ครูอินทรานีย์ วัฒนาวงศ์

ครูประจำชั้น ม.6/3 (ครู 1)
ครูสุทธิชา ปาเหนือ

ครูสุทธิชา ปาเหนือ

ครูประจำชั้น ม.6/3 (ครู 2)
ครูศรุตา เอื้องไพโรนจ์

ครูศรุตา เอื้องไพโรนจ์

ครูประจำชั้น ม.6/4 (ครู 1)
ครูธีราภรณ์ พลสิงห์

ครูธีราภรณ์ พลสิงห์

ครูประจำชั้น ม.6/4 (ครู 2)
ครูไกรศร หวังรักกลาง

ครูไกรศร หวังรักกลาง

ครูประจำชั้น ม.6/5 (ครู 1)
ครูชญาณิศา อัจจิมาพิพัฒน์กุล

ครูชญาณิศา อัจจิมาพิพัฒน์กุล

ครูประจำชั้น ม.6/5 (ครู 2)
ม.ธีรานนท์ อินต๊ะ

ม.ธีรานนท์ อินต๊ะ

ครูพิเศษ ม.6